Sandvollan Pensjonistlag

Program høsten 2017

Onsdag 7. februar kl 17 00, «Haugli» Korsavegen 270

Årsmøte 2018

Orientering om turtilbud v/Sigmund J. Hundseth, «Sigmunds Turproduksjon»

 

Onsdag 7. mars kl 17 00, «Haugli» Korsavegen 270

Medlemsmøte

Quiz

 

Onsdag 4. april kl 17 00, «Haugli» Korsavegen 270

Medlemsmøte

Informasjon om brannforebyggende tiltak fra Brannvesenet Midt IKS v/Branningeniør Antje Freya Panke.

 

Onsdag 2. mai kl 17 00. «Haugli» Korsavegen 270

Medlemsmøte.

Hvordan fungerer «Stor-Trøndelag» som fylke og hvordan passer Inderøy inn?

v/Ordfører Ida Stuberg