SANDVOLLAN PENSJONISTLAG PROGRAM VÅREN 2017

Onsdag 1. februar kl 17 00, «Haugli» Korsavegen 270

Årsmøte 2017

Orientering om turtilbud v/Sigmund J. Hundseth, «Sigmunds Reiser»

 

***********

Onsdag 1. mars kl 17 00, «Haugli» Korsavegen 270

Medlemsmøte

Tema: «Trøndelag 2018» Hvordan forholde oss til pensjonistorganisasjonen etter fylkessammenslåinga. Hva arbeider vi med hver for oss og hvordan samarbeide?

v/Ole Flakken, Fylkesleder Nord-Trøndelag Pensjonistlag

 

**********

Torsdag 23. mars kl 19 00, Sandvollan Samfunnshus.

Åpent møte.

Tema: «Eldre og Rus»

I samarbeid med Pensjonistforbundet har Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund – AEF et prosjekt som handler om Eldre og bruk av legemidler kombinert med alkohol eller andre rusmidler.

Gjester:

  •          Representant fra AEF
  •          Fylkeslege Marit Dypdal Kverkild
  •          Enhetsleder for Helse-og Omsorg i Inderøy kommune, Per Arne Olsen
  •          Eldres Råd, Inderøy
  •          Pensjonistforbundet Nord-Trøndelag

 

**********

Onsdag 5. april kl 17 00, «Haugli» Korsavegen 270

Medlemsmøte

Tema: «Inderøysodd» v/Liv Skogset Værdal

 

**********

 Onsdag 3. mai kl 17 00. «Haugli» Korsavegen 270

Medlemsmøte.

Tema: «Vårblomster og fugler» v/Jørgen Røflo og Torbjørn Løseth