SANDVOLLAN PENSJONISTLAG

PROGRAM FOR HØSTEN 2016

Onsdag 7. september kl 17 00 møtes vi på «Haugli»

 Foruten vanlige saker og åresalg og kaffe kommer rådmann i Inderøy kommune, Peter Ardon, og snakker om kommunens økonomi og budsjett 2017.

 

Onsdag 5. oktober besøker vi

Maurtuva  Vekstgård, Utøy.

Tidspunkt klart ved første medlemsmøte.

Pen1

«På Maurtuva Vekstgård er verdighet og anerkjennelse gjennom hele livsløpet vår ledestjerne. Derfor brenner vi for å bistå foreldre med å mestre foreldrerollen og gi mennesker mulighet til å utvikle sitt potensiale. Og derfor brenner vi for å gi våre hjemmeboende personer med demens gode dager på gården fylt med gylne øyeblikk, trivsel og humør.                            Gården vår ligger i Inderøy kommune i Trøndelag og drives av Ida Stene Tangstad og Kjerstin Heggdal Grimstad.»

Her organiserer vi samkjøring til Utøy dersom det er ønskelig.

Vi får servert kaffe, kr 60,- pr. person. Ønskelig med ca. antall deltakere, så derfor——-

Påmelding senest 30. september til:

Sigrid Mari, tlf 92 60 94 96, eller  Jan Erik,

tlf. 95 21 83 50

 

Onsdag 5. november kl 17 00

Er vi tilbake på vår vanlige møteplass «Haugli»

Da er det Maria Aune fra Frivillig Inderøy som bl.a  vil informere om  hva dette «Prosjektet» er. Videre litt om hvilke kurstilbud Frivillig Inderøy kan tilby.

Kanskje Pc-Kurs for seniorer kan være interessant?

pen2

 

Onsdag 7. desember besøker vi Gulburet.

Tidspunkt klart ved møtet 5. november

 pen3

Dette blir siste møtet for pensjonistlaget dette året. Vi skal ha en trivelig kveld med musikk av Bjørn Erling Tranås og kanskje synge litt allsanger.

Her organiserer vi samkjøring om ønskelig.

Påmelding senest 12. november til:

Sigrid Mari, tlf. 92 60 94 96

eller Jan Erik, tlf. 95 21 83 50

 

Spleiselag på Kvelds-bufe, kr 150,- pr. medlem