Fra 01.01.20 trer en ny lovnorm fra Norges idrettsforbund i kraft som gjelder alle idrettslag. SIL har denne som sin lov og evt justeringer blir tatt i et styremøte. Det betyr at alle må forholde seg til den nye lovnormen. Du kan lese den her:

lovnorm-for-idrettslag