Sandvollan Pensjonistlag er et lokallag i Pensjonistforbundet, og jobber for å fremme interessene til pensjonistene på Sandvollan.

Leder Jan Erik Løkke Hustadlandet 193 [email protected]

Sandvollan Pensjonistlag har medlemsmøtene sine på «Haugli» hos Sissel og Helge Stuberg, Korsavegen 270, 7670 Inderøy.

Medlemsmøtene er første onsdag i måneden fra kl 17 00. Plakater settes opp i bygda.

Pensjonistforbundet er landets største organisasjon for pensjonister og har over 210 000 medlemmer landet over. Organisasjonen er partipolitisk nøytral og opprettet med det formål å ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske, helsemessige og kulturelle interesser.

Sentralt arbeider Pensjonistforbundet aktivt for å skape best mulig forhold for norske pensjonister, og for at pensjonistenes stilling i samfunnet skal bli styrket. Dette skjer blant annet gjennom et politisk arbeid med de temaene og sakene organisasjonen fremmer. Våre fire hjertesaker er trygghet, helse, økonomi og kultur. Pensjonistforbundet er i tillegg den organisasjonen som på vegne av landets pensjonister drøfter Trygdeoppgjøret og Statsbudsjettet med regjeringen.

I tillegg til å være en viktig røst i det politiske system, på vegne av dagens og framtidens pensjonister, er Pensjonistforbundet også en organisasjon som er opptatt av å engasjere sine medlemmer på det daglige plan. Derfor står Pensjonistforbundet bak en rekke arrangementer både lokalt og på landsbasis.

Pensjonistforbundet ønsker med sitt arbeid å sikre pensjonister en trygg, livskraftig og initiativrik alderdom.