Buss

Det ordinære kollektivtilbudet på Sandvollan består av buss som forbinder bygda med andre deler av kommunen samt nabokommunene.

Hovedholdeplassen Gangstadkorsen ligger ved Prix Sandvollan.

Oversikt fra www.rutebok.no:

Gangstadkorsen avgang

Gangstadkorsen ankomst

Med forbehold om feil!

Ruteopplysninger får du også på telefon 177 og www.177.no

 

 Bestillingstransport

Bestillingstransport er en ordning hvor kunden melder inn til et bestillingspunkt (tlf 07417) at man ønsker å benytte seg av tilbudet. Den reisende bestiller transport innen en gitt frist før avreise. Bestillingene samordnes for å utnytte ressursene best mulig.

Transportmiddelet kan være taxi, maxi-taxi eller buss. Prisen er den samme som for en bussbillett.

Tilbudet deles inn i to typer transport:

– Servicetransport
– Tilbringertransport

For mer informasjon, se Bestillingstransport