Innkalling til årsmøte SIL 13.april 2021

Årsmøte i Sandvollan IL
Tirsdag 13.april 2021, kl 19:30
Sandvollan samfunnshus.

På grunn av pandemien må vi ha påmelding til årsmøtet, og melding sendes til 90209116. Dersom
årsmøtet må gjennomføres digitalt, vil de påmeldte motta lenke via teams.