Vil du være med å forme fremtidens Sandvollan IL?

Benytt sjansen, møt opp på medlemsmøte på Sandvollan samfhus 12.9 kl 1800.

Vi ønsker å sette fokus på verdier vi skal stå for å jobbe imot, og kanskje finner vi en visjon å strebe etter.

Hva er en klubbhåndbok og hvordan starter arbeidet på en god sportsplan?

Hvordan forholder vi oss til krav og føringer fra NIF og NFF?

Innlegg og informasjon av Håvard Skage, Margrete Haugum og Gjøran Skjellegrind.

Kom å delta i diskusjoner å få kveldsmat og underholdning inkludert.

Velkommen!