Ved årsmøte 2021 ble det valgt ny styreleder og nytt styremedlem til styret i samfunnshuset.
Petter Stuberg tar over som ny styreleder etter John Martin Jensen.
Laila Larsen tar over som styremedlem etter Anbjørn Skogset.

Resten av styret består av
Kåre Bjerkan, Erling Tronhus og Per Erik Stavrum

Avtroppende styreleder og styremedlem ønsker det nye styret lykke til med arbeidet framover.