Sandvollan er ei grend i Inderøy kommune i Nord-Trøndelag.

Her i nordenden av Inderøya bor og trives omtrent 600 innbyggere, midt mellom kommunesentrumet Straumen i sør og nærmeste by Steinkjer i nord. Sandvollan var tidligere kommune i Nord-Trøndelag, mellom Beitstadfjorden i nordvest og Borgenfjorden i sørøst, opprettet under navnet Hustad 1907; navnet skiftet til Sandvollan 1912. Fra 1962 ble Sandvollan sammen med Røra del av Inderøy kommune. Dette er en typisk jord- og skogbruksbygd. Lenke til mer informasjon om Sandvollan i Store Norske Leksikon

De aller minste sandvollingene har god barnehagedekning i den kommunale Sandvollan barnehage med 50 plasser og i den private Markvoll familiebarnehage med 10 plasser. Også i kommunen for øvrig er det god barnehagedekning.

Skolekretsen Sandvollan har barneskole med 7 trinn. Skolen ble bygdt ut og restaurert i 2010 og ligger i et rolig og skjermet område med god plass til utendørs aktivitet.

Hustad kirke i Sandvollan er fra ca. år 1100 og eies av Fortidsminnesforeningen, denne kirken brukes til noen prekener i løpet av kirkeåret. Heggstad kirke ligger rett nedenfor Sandvollan skole og er den kirken som lokalbefolkningen bruker til kirkelige seremonier, konserter, konfirmantundervisning, 17. mai og mere til. Heggstad kirke ligger i det som er Sandvollan sogn og i Nord-Innherad prosti. Kirken er bygd i tre og ble oppført i 1887. Kirken har vernestatus og arkitekter var Jacob Digre og Håkon A Mosling. Lenke til informasjon om aktiviteter i kirken

Om lag halvparten av de yrkesaktive i Inderøy har arbeid utenfor kommunen, hovedsakelig i Steinkjer og Verdal, men også i Levanger, Leksvik og Trondheim pendles det til.