Sandvollan IL, som samfunnsaktør, følger opp anbefalinger fra stat/kommune og de ulike idrettsforbundene om å hindre ytterligere spredning av Koronaviruset. Alt av breddeaktivitet og fotballaktivitet er vedtatt stoppet, i tillegg til at barnehager og skoler i hele landet ble stengt fra 13.3.20. NFF har og stanset alle cuper og turneringer ut april mnd.

Det er anbefalt at vi oppretter en beredskapsansvarlig, og i Sandvollan IL er det leder for idrettslaget, Unn- Elisabeth Fjerstad. Alle henvendelser kan rettes til leder, så vil dette bli tatt videre ved behov. Mailadresse: [email protected]

Det vil være vanskelig for idrettslaget å kontrollere om barn og voksne i bygda driver med aktivitet på egen hånd. Vi ber derfor om at det respekteres at det ikke skal gjennomføres aktivitet i denne perioden, hvor hele landet deltar på denne «dugnaden». Vi skal unngå forsamlinger der flere samles samtidig og vi skal ha gode hygienetiltak. Styret i idrettslaget anbefaler derfor at alle unngår møteplasser i en periode framover.

Vi oppfordrer til fysisk aktivitet fortsatt, men vi ber hver og en finne andre måter å holde seg aktive på. På Sandvollan har vi mange trimløyper som kan brukes. MEN vi ber dere om ikke å skrive i bøkene, heller ikke bruke blyanter/penner som ligger i kassene. Bøkene vil bli tatt inn dersom dette ikke overholdes.

Det er en spesiell og krevende situasjon for hele landet, og i respekt for å ikke spre viruset ytterligere, takker vi for at dere respekterer de oppfordringer som kommer fra stat/kommune og andre. Vi oppfordrer til å følge rådene på nettsiden www.helsenorge.no. Inderøy kommune har og bedt om av vi begrenser sosiale sammenkomster og alle reiser, også innenlands.

 

På vegne av Sandvollan IL

 

Unn- Elisabeth Fjerstad

Einar Nilsen

Margrete Haugum

Nina Kvam

Kari Johanne Skjellegrind

Odd- Arne Lundring