Sandvollan Teaterlag presenterer Bryllup i kikkerten. Premiere 29.februar og forestillinger 3., 5., 9. og 11. mars.