B-andelseiermøte for Sandvollan Samfunnshus avholdes på Sandvollan Samfunnshus onsdag 22.mars kl 1900 i Møterommet under scenen.